Management Training, Assessment center

Chaty Uhorčík, Ilčík a Rajnoha a Mgr.Art Lucia Ondrejkovičová Obenau & MUDr. Martin Ondrejkovič:

Radi by sme vám predostreli možnosť tréningu tímovej spolupráce, komunikácie, manažérskych, predajných alebo iných zručností potrebných v dnešnej dobe, k efektívnemu pôsobeniu firemných tímov i jednotlivcov.
Teambuilding je možné zorganizovat i v anglickém jazyce.

Trvanie: 1 až 3 dni

Vyžiadať cenovú ponuku

Náš prístup

Pracujeme so zážitkovým programom, ktorého priebeh následne tréneri facilitujú v skupine s cielom získania čo najreálnejších skúseností prevediteľných do pracovnej praxe účastníkov.

Program šijeme na mieru konkrétnym potrebám daného týmu, i jednotlivcov preto sú jeho konkretizácia a doladenie možné až po osobnej analýze potrieb týmu, a spoločnom odsúhlasení cieľov tréningu.

Dizajn (obsah, forma, dynamika) tréningu zaručuje maximálnu podporu učenia.

Naše tréningy charakterizuje tiež:
• Ľudský prístup trénerov
• Organizačná profesionalita
• Prepojenie s osobným rozvojom
• Flexibilita

Náš postup

I. Na základe osobného stretnutia zisťujeme tréningové potreby tímu a očakávania zadávateľa, spoločne formulujeme ciele tréningu.
II. Vypracujeme konkrétny návrh programu – prispôsobujeme tréningové aktivity, i miesto tréningu.
III. Flexibilne reagujeme na pripomienky zadávateľa.
IV. Priamo na tréningu pracujeme s konkrétnymi očakávaniami všetkých účastníkov a flexibilne sa ich snažíme naplniť v rámci sledovania vytýčených cieľov.
V. Po tréningu s určitým časovým odstupom, sledujeme aplikáciu tréningových výstupov do pracovnej praxe účastníkov, a navrhujeme ďalšie kroky vzdelávacieho procesu.

Po spoločnom presnom stanovení cieľa tréningu definujeme metodiku a prostriedky, ktoré budeme využívať. Jasne vymedzíme programovú oblasť, spracujeme dramaturgiu a predložíme vám scenár tréningu, v ktorom nájdete v čase popísané jednotlivé dielčie aktivity, ich popis a výstupy.

Základná orientácia v oblasti zážitkového vzdelávania

Vzdelávacie zážitkové programy zahŕňajú škálu možných činností a cieľov. Najvšeobecnejším pojmom tejto vzdelávacej oblasti je pojem tréning, V oblasti zážitkového vzdelávania tiež známy pod pojmom outdoor tréning. ( aj keď ide o kombináciu času tráveného vo vonkajšom -outdoor i vnútornom - indoor prostredí. Prírodné, vonkajšie prostredie prirodzene vytvára neformálnu atmosféru, a poskytuje reálne podmienky pre modelové situácie )
Pre profesionálnu vzdelávaciu prax má praktický význam podrobnejšie delenie celej oblasti na základe vzťahu: (A)- úrovne a množstva odbornej práce a (B) - intenzity intervencie do štruktúry osobnostiAko z uvedeného zobrazenia vyplýva, vymedzujeme tým päť oblastí možného pôsobenia. Každá oblasť má svoje ciele, ktoré uľahčujú orientáciu v problematike. Najčastejšie sa v slovenských firmách uplatnia tieto tri oblasti:

Fun

Je oblasťou, ktorá buduje a posilňuje vzťahy zadávateľa k účastníkom a medzi účastníkmi navzájom.
Je charakteristická neobvyklými, skôr zábavnými aktivitami a súťažením. Akcie sú veľmi dobre pripravené a dielčie aktivity presne načasované. Ide nám o vytvorenie priateľského pozitívneho vzťahu. Inštruktori nevystupujú ako zabávači. Snažia sa profesionálne usmerňovať - facilitovať - skupinu i celý proces tak, aby si účastníci prakticky zábavu vytvárali sami. Inštruktori chronologicky radia vhodné aktivity, uvádzajú úlohy, vytyčujú hranice, podporujú účastníkov, zaisťujú fyzickú a psychickú bezpečnosť. Je to „zábava na úrovni“.

Výhody programu Fun:
- v krátkom časovom úseku dokáže vytvoriť priateľskú atmosféru medzi kolegami, prelomiť bariéry
- prináša aktívnu zábavu ktorej tvorcom je každý účastník a poučenie bez mentorovania
- podporuje tvorivosť a aktívny životný štýl
- výsledkom je zlepšenie atmosféry na pracovisku a vzájomných vzťahov

Rezervy programu Fun:
- program nedovolí otvoriť a riešiť problém v tíme, zostáva na povrchu
- krátka časová plocha a charakter programu neumožní hlbšie pracovať so spätnou väzbou

Management training

Vodcovstvo – Firemná kultúra – Emočná inteligencia – Komunikačné zručnosti – Tímová spolupráca – Psychický tréning – Motivácia – Predajné al. Manažérske zručnosti

V tejto oblasti trénujeme definované vedomosti, zručnosti, modely správania, jednania, postoje a hodnoty. Realizácia má podobu viacdenných tréningov mimo sídla zadávateľa, zvyčajne v hoteli alebo horskej chate primeranej úrovne v inšpirujúcom prírodnom prostredí. Ak má byť tréning účinný, mal by trvať minimálne 2-3 dni.

Výhody programu MT:

- tréning zručností je umocnený zážitkovou metodikou a tým sa dosahuje efektívnosť učenia s dlhodobým dopadom
- program pracuje so spätnou väzbou a manažérskymi modelmi, čím prepája netradičnú skúsenosť s každodennou praxou
- prírodné prostredie a nekonvenčné vedenie tréningu pomáha citlivo uvoľňovať emócie dáva možnosť otvárať a riešiť aj problematické témy
- čím dlhšia je časová plocha, tým viac do hĺbky sa v danej oblasti dá ísť, najmä ak je potrebné otvárať citlivú problematiku

Rezervy programu MT:

- tréning neanalyzuje vlohy a schopnosti každého člena tímu samostatne, sústreďuje sa na tím ako celok

Assessment center

V tejto oblasti diagnostikujeme, vytvárame hodnotenia, doporučenia, návrhy a závery (výber zamestnancov na vedúce pozície, vyhľadávanie ľudí s vhodnými vlohami a schopnosťami). Program zvyčajne uskutočňujeme v domácom prostredí zadávateľa s kombináciou outdoor tréningu v prírodnom prostredí. Trvá 3 a viac dní, časť z programu môže byť zasadená do pracovného procesu.

Výhody programu AC:

- metóda kombinuje kvalitatívne metódy hodnotenia (vonkajšie hodnotenie skupiny zo strany lektorov a pozorovateľov) a kvantitatívne metódy hodnotenia (diagnostické testy)
- tradičné metódy AC sú doplnené outdoorovými aktivitami, ktoré umožňujú testovanie kandidátov zo širšieho uhla pohľadu
- zároveň zážitková metóda umožňuje kandidátom uvoľniť sa, zbaviť sa stresu z testovania a prejaviť sa v prirodzenejšej polohe
- výsledkom je prípadová štúdia vyhodnocujúca každého kandidáta s odporučeniami podľa požiadaviek zadávateľa

Rezervy programu AC:

- vzhľadom na samotný charakter programu (assessment), spravidla sa nepodarí dosiahnuť takú uvoľnenú a bezprostrednú tímovú atmosféru ako pri teambuildingu, pocit z toho „byť testovaný“ môže niektorým probandom brániť prežívanie zážitkových aktivít naplno a tým sa atmosféra neuvoľní až do takej miery ako pri tréningových programoch

Lektori

MUDr. Martin Ondrejkovič

Absolvent lekárskej fakulty UK, Bratislava, odbor Psychiatria. Nezávislý tréner , facilitátor konzultant v oblasti HR, terapeuta a kouč.
Referent Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, supervízor operátorov OS ZZS SR.
Inštruktor lanových aktivít I. a II. triedy, s ukončeným výcvikom v poradenstve a psychoterapii centrovanom na klienta – PCA /tzv. rogeriánsky výcvik/ Akreditovanom MŠ SR.
Šypecializuje sa na témy: Vedenie ľudí a tímov, Motivácia, Situačné vodcovstvo, Management zmeny, Osobná efektivita, Riešenie konfliktov, Efektívna komunikácia a Tímová spolupráca.

Profesionálne spolupracuje so vzdelávacími organizáciami : ADDA Consultants s.r.o.,
MC-Triton s.r.o., Assessment systems s.r.o, Armstrong competente Consulting s.r.o, 313 s.r.o. Mega education s.r.o., Adamas
a občianskymi združeniami : PRIMA, ORBIS INSTITUTE, Prázdninová škola Lipnice Outward bound ČR, PROVIDA

K jeho kllientom patria : SPP, DELL; T-Mobile; Slovenské cukrovary; Holcim; COOP Jednota ; Microsoft; Slovak Telekom ; Johnson Controls ; ZP Dôvera
Emerson Electric Slovakia ; T-Systems Slovakia ; SPP, ZSE , Nay, Aegon, SLSP, VÚB, ČSOB, Unicreditbanka ,Tatrabanka, Zatopek Consulting, ESET

Mgr.Art Lucia Ondrejkovič Obenau

Magistra umení, absolventka Vysokej Školy Múzických Umení odbor bábkoherectvo a medzinárodných štúdií International People’s College, Helsingor v Dánsku. Certifikovaná inštruktorka zážitkových aktivít v prírode , masérka thajských a ayurvédskych masáží. S ukončeným výcvikom Facilitácie kontaktu a podporujúcej interakcie, (PCA Inštiút Ister Bratislava) rozvíjajúca sa v Arteterapii, Rytmike a Muzikoterapii, v Integrácii procesovej práce v systemických štruktúrach, a v rozprávaní manažerských príbehov.
Nezávislá trénenrka, facilitátorka a HR konzultantka umelecky spolupracujúca s Festivalmi : “Hory a mesto” festival horského fimlmu a dobrodružstva, a Medzinárodným filmovým festivalom Bratislava.
Vo vzdelávaní sa špecializuje na témy Efektívna a Asertívna komunikácia, Tímová spolupráca, Tímové riadeniePrezentačné zručnosti,Rozvoj tvorivosti, Tréning trénerov, Riešenie konfliktov, Predajné a Manažerské zručnosti, Manažment zmeny.

Profesionálne spolupracuje so vzdelávacími organizáciami : Armstrong Competence Consulting s.r.o, 313 s.r.o. Mega education s.r.o., Adamas, ADDA Consultants s.r.o., Assessment systems s.r.o, Gestus training house s.r.o, Projectoutdoor Slovakia s.r.o, Inspira s.r.o, a Magion Praha s.r.o,
a občianskymi združeniami : ORBIS INSTITUTE, Prázdninová škola Lipnice Outward bound ČR, Detské múzeum , Komunitné centrum Kopčany, Ars nova združenie, Hory a Mesto o.z.,

K jej klientom patria : Microsoft,SPP, T-Mobile; Holcim; COOP Jednota ; Slovak Telekom ; Johnson Controls ; Emerson Electric Slovakia ; Osram, AHOLD Retail Slovakia
Alcatel Slovakia, Nokia Slovakia, Tempest,Schering-Plough, Bayer,Julius Meinl, Komunitná nadácia Bratislava ,Allianz SP, Lugera & Maklér
IOM, Topvar, DHL, ACCENTURE, DeLUX –SM, Lehor , T-Systems Slovakia ; ZSE ,Nay, SLSP, VÚB, , Zatopek Consulting, ESET, HP, Arcelor Mittal Gonvari, British International School Bratislava  

 Vyžiadať cenovú ponuku

Späť na Ponuky Teambuilding 2013 

© 2024 Rezort Uhorčík ***, Terchová.
Tvorba webstránek: Intensic
Najdete nás také zde: YouTube, Facebook, Instagram
Ikona Bublina
Můžeme vám poradit?
Ikona Zatvoriť
Ikona Bublina
Můžeme vám poradit?
Ikona Skryť Ikona Zatvoriť
Máte dotaz ohledně ubytování, chcete vědět, zda je volný termín?

Vaše jméno: *

Váš e-mail: *

Váš telefon: *

Vaše otázka: *